Ændrede regler for Banebookning

Vi har tidligere informeret om ændrede regler for banebookning. Det nye bookningsystem kender ikke til vores tidligere regler: Du kan booke max 4 timer i alt; og: Du kan booke max 2 timer om dagen.

Det nye system kan kun en regel: Du kan booke max 2 timer i alt.

Vi har gennem et par måneder brugt den nye regel. Den nye regel er en indskrænkning i forhold til tidligere regler. Som konsekvens heraf ser vi nu et stort antal bookninger hvor medlemmer har booket bane med en ”Gæst”. Under nogle omstændigheder er dette en omgåelse af reglerne for gæster, og det sker til trods for at vi har informeret særskilt for at understrege reglerne for gæster.

Omvendt er indskrænkningen tydeligvis til stor gene for mange medlemmer. Derfor tager vi nu, på forsøgsbasis, initiativ til at ændre reglerne således at du igen, som tidligere, kan booke max 4 timer ialt. Reglen om max 2 timer om dagen gælder fortsat, men bookningssystemet udfører ingen kontrol af at du overholder denne regel.Det betyder at alle medlemmer nu fremover er afhængige af, at du selv husker at overholde denne 2-timers regel! Vi vil fra bestyrelsens side løbende foretage stikprøvekontrol af, at reglerne overholdes, men vi kan ikke kontrollere alle bookninger. Bemærk at bestyrelsen forbeholder sig retten til at fjerne bookninger, der ikke er i overensstemmelse med reglerne. Vi regner dog ikke med det bliver nødvendigt, så sørg venligst selv for at det fungerer til alles glæde.

Sportslige sommerhilsner fra Bestyrelsen!

NYHEDER

VEJRUDSIGT