Kære medlemmer!

Først et ønske om godt nytår til alle medlemmer! Vi går mod lysere tider, både på den ene og anden måde, og det håber vi alle får at mærke snart.

Tennis er fortsat præget af COVID-19 situationen, i lighed med alt andet i verden. Vi har de seneste måneder oplevet de samme stigende restriktioner som resten af samfundet, hvilket vi har informeret om på hjemmesiden. Det vil vi fortsat gøre. Men lige netop i dag er der godt nyt: Stadion har meddelt, at vi nu pr. d.d. må benytte kunstgræsbanerne igen. Der gælder selvfølgelig stadig de generelle forholdsregler, og der gælder fortsat forsamlingsforbud / begrænsning på max 5 personer. Indendørs faciliteter er fortsat lukkede for aktiviteter, herunder klubhuset.

Selvom det er stærkt begrænset, hvad vi har kunne udøve i aktiv tennis, så har der ikke desto mindre været gang i mange forskellige aktiviteter fra bestyrelsens side. Fx er vi i dialog med forvaltningen om fornyelse af underlaget på bane 1 og 2, og vi arbejder med bl.a. DGI og Stadion på muligheder for at udvide aktiviteterne i klubben.

Nogle medlemmer er bekendt med, at vi har har haft ubudne gæster på anlægget og især omkring klubhuset, som er blevet misbrugt, hvilket har forårsaget en del arbejde med oprydning mv. Stor tak til de medlemmer, der har taget en tørn med dette! Vi er også i dialog med kommunen om dette forhold, og tiltag til at undgå sådanne problemer fremover.

AIF er også aktiv, der er bl.a. et initiativ fra kommunen hvor Idrætsrådet udarbejder oplæg til ny Idrætspolitik, som AIF bidrager til som samlet forening. Vi har også haft en god dialog gennem de seneste måneder og på de seneste hovedbestyrelsesmøder (og med stadion) om det økonomiske bidrag, som foreningerne (herunder ikke mindst tennisklubben) har til cafe-driften på stadion - også kendt som ”prop-penge”. Tennis og AIF Fodbold, sammen med AIF formanden er sammen med Stadionledelsen blevet enige om et revideret samlet beløb, og efterfølgende sammen med alle AIF foreningerne blevet enige om ny fordeling af beløbet. For tennisklubben betyder det et væsentligt reduceret beløb.

Grundet COVID-19 situationen har bestyrelsen besluttet at årets generalforsamling finder sted i september, nærmere bestemt onsdag den 9. september kl 19. Indkaldelse sendes selvfølgelig ud i god tid inden da.

Hvis ikke I allerede har set det, enten ved selvsyn eller i pressen, så er byggeriet med den tredje stadionhal i fuld gang. Der står i skrivende stund en bygning med fire vægge og tagkonstruktion, fundament mv. Fantastisk at det bliver en realitet efter årstiers kamp.

Husk at følge med på hjemmesiden: http://albertslund-tennis.dk.

Mange sportslige tennishilsener,

Bestyrelsen


NYHEDER

VEJRUDSIGT