Kære medlemmer!

Efter en dejlig sommerferie går udesæsonen nu så småt på hæld. Det betyder at forberedelserne til indesæsonen er startet, og ikke mindst at Klubmesterskabet er kommet igang!

Der er tidligere udsendt information på mail vedr. Klubmesterskaberne. Hvis du skulle have overset det, så kan du læse mere på vores hjemmeside: albertslund-tennis.dk.

Seniorudvalget og Bestyrelsen ser frem til stort fremmøde og opbakning til finalisterne på finaledagen lørdag 10. september. Vi eftersøger samtidig frivillige til at hjælpe med afvikling af arragmentet – grillning af pølser, brygning af kaffe mv. Mød op på dagen og meld dig som hjælper!

Fordeling af inde-tider er i fuld gang. Det bliver desværre noget besværliggjort af, at Stadionhallerne skal have udført tagrenovation henover efterår og vinter. Meget dårlig timing set fra indendørs idræt synspunkt. De to haller vil være lukkede i længere perioder, men heldigvis ikke samtidig. Indetiderne i hallerne bliver derfor fordelt lidt anderledes end de plejer.

Vi har fået følgende tider: tirsdage fra 12.00-14.30, samt fredage fra 08.00-09.30 og 13.30-15.30. Dette vil betyde en ændring, som vi i bestyrelsen har talt om. Her har vi besluttet, at som udgangspunkt, vil de som har to indetider blive reduceret til én tid i denne vinter. Jytte har kontaktet nogle af de berørte, men har ikke fået fat i alle i skrivende stund. Vi regner med jeres forståelse for situationen og forventer at komme tilbage med de sædvanlige tider næste vinter. Der vil dog være mulighed for at få tid i Gymnasiets gymnastiksal lørdag og søndag. Vi har samtidig været så heldige at få vores træningstid til juniorerne onsdag eftermiddag på Stadion.

Indesæsonen er også ensbetydende med den store Juleturnering! I år finder den sted søndag 4. december på Stadion. Vi har jfr. overstånde kun ’en hal den dag, hvor vi jo plejer at have begge haller. Det betyder at vi vil have senior og junior adskilt i stedet for samtidigt. Vi håber på talstærkt fremmøde og opfordrer alle til at bakke op om arrangementet. Husk at tilmelde dig. Mere information kommer senere.

Sidst men ikke mindst vil vi opfordre alle til at følge med i nyhedsstrømmen på viores hjemmeside http://albertslund-tennis.dk/. Her kan I bl.a. læse Per Madsen’s spændende indlæg fra forskellige internationale turneringer, det er fremragende læsning, se fx her: http://albertslund-tennis.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=46

Mange sportslige tennishilsener,

Bestyrelsen

Vigtige datoer:

Særligt Junior træningsarrangement 23. august

Finaler i Klubmesterskabet 10. september

Indendørs sæson starter først uge af oktober

Juleturnering 4. december

NYHEDER

VEJRUDSIGT