Indkaldelse til Generalforsamling 2021 i AIF Tennis

Tid: Onsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00.

Sted: Herstedvester Forsamlingshus, Herstedvesterstræde 66, 2620 Albertslund.

Tilmelding (obligatorisk): Tilmelding på hjemmesiden, klik her.

Forslag: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dages inden generalforsamlingen.

Dagsorden: Ifølge Love for Albertslund Idrætsforening, klik her. (Se Dagsorden nedenfor).

SÆRLIGE CORONA FORHOLDSREGLER:

· Deltagelse i generalforsamlingen kræver forhåndstilmelding. Tilmelding på hjemmesiden, klik her.

· Deltagelse i generalforsamlingen og dermed adgang til forsamlingshuset, kræver, at der fremvises gældende corona-pas registreret ved indgangen til forsamlingshuset.

· Af hensyn til smitte-opsporing bliver alle deltagere registreret ved indgangen til forsamlingshuset. Registreringen omfatter navn, telefonnummer og email adresse.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Beretning

a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

b. Udvalgenes beretning.

c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår.

3. Indkomne forslag

4. Valg til bestyrelsen

a. Formand og sekretær vælges i lige årstal for 2 år ad gangen. Altså ikke valg af disse i år.

Lennart Bjerring, formand.

Rikke Skjødt, sekretær.

b. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal for 2 år ad gangen. Altså valg af disse i år.

Mette Simonsen, kasserer.

Jytte Majcherek, formand for ungdomsudvalget.

Christian Halkjær, medlem af aktivitetsudvalget.

c. Valg af yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen. Altså valg af disse i år.

Henriette Hansen, formand for aktivitetsudvalget.

Karl-Erik Poulsen, formand for veteranudvalget.

5. Valg af div. udvalg for et år

Aktivitetsudvalget, på valg: Henriette Hansen, Thomas Hartwich, David Holm, Simon Baadsgaard, Christian Halkjær, Jette Skjødt og Rikke Skjødt.

Ungdomsudvalget, på valg: Jytte Majcherek og Jonas Kolding.

Veteranudvalget, på valg: Karl-Erik Poulsen, Ane-Marie Hauerberg, Lissie Soltau, Jens Andersen og Else Ostenfeldt.

6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år

Revisorer, på valg: Jesper Thustrup og Hanne Mortensen.

Revisorsuppleant: Hasse Brolev og Gerner Pedersen

7. Valg af 5 delegerede foruden formanden til AIFs hovedafdelings generalforsamling i maj (eller september)

8. Eventuelt

Klubben byder på øl og vand.


NYHEDER

VEJRUDSIGT