Retningslinjer for oprettelse, til- og afmelding af hold i Tennis Øst holdturnering

1. 1. Hvilke hold kan tilmeldes?
Hold kan tilmeldes i alle relevante rækker under Tennis Øst.

2. 2. Hvordan tilmeldes/afmeldes et hold en turnering?
Tilmelding sker via spilleudvalgsformand m/k (Junior, Senior, Motionist, Veteran) som er ansvarlig for tilmelding af hold. Holdet retter henvendelse til formanden for spilleudvalget med ønske om tilmelding af hold i en given række. Spillernavne oplyses i denne forbindelse. Herpå kan denne søge Tennis Øst om deltagelse i turnering. Formanden for spilleudvalget giver besked om accept, når denne modtages fra Tennis Øst.
Skulle det mod forventning ikke være muligt at stille hold skal der gives besked hurtigst muligt til formanden for spilleudvalget, således at alle muligheder for at stille et alternativt hold kan afsøges. Er dette ikke muligt kan formanden for spilleudvalget afmelde holdet.

3. 3. Betaling?
AIF Tennis betaler tilmeldingsgebyr, bolde ved hjemmekampe, samt yder tilskud til forplejning ved hjemmekampe. Forplejning: 250,- til hjemmevinterkampe og 350 til hjemmesommerkampe.

4. 4.Hvilke regler er turneringen underlagt?
Deltagelse sker under iagttagelse af Tennis Øst regler for den pågældende række. Disse kan findes på SLTU’s hjemmeside www.SLTU.dk

5. 5. Hvordan ledes holdet under turnering?
For hvert hold udnævnes en Holdkaptajn. Meddelelse herom gives til formanden for det pågældende spilleudvalg. Det påhviler Holdkaptajnen at sikre, at Tennis Østs regler for den pågældende række efterleves, herunder forberedelse og afvikling af kampe samt afrapportering af resultater, samt anden kommunikation vedrørende forhold om specifikke kampe, f.eks. flytning af kampdato, klager over uretmæssigt anvendte spillere, o.a.

 
 

NYHEDER

VEJRUDSIGT