Velkommen til Albertslund Tennisklub
 
                                    Nyt medlem? Sådan bliver du medlem - tryk her 
 
 
 
 
 
 
I nyhedsbrevet er der en slåfejl, det er selvfølgelig torsdag den 7. maj 2020 kl. 18.00, at vi har den første torsdagstennis. 
 

Generalforsamling

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00 i AIF Klubhuset på Stadion

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2. Beretning

a. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

b. Udvalgenes beretning.

c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlægger budgettet for det kommende regnskabsår.

3. Indkomne forslag

4. Valg til bestyrelsen

a. Formand og sekretær vælges i lige årstal for 2 år ad gangen. Altså valg af disse i år.

Lennart Bjerring, formand.
Rikke Skjødt, sekretær.

b. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal for 2 år ad gangen. Altså intet valg af disse i år.

Mette Simonsen, kasserer.
Jytte Majcherek, ungdomsformand.
Christian Halkjær, motionistformand.

c. Valg af yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen.

På valg er Henriette Hansen, seniorformand,
og Karl-Erik Poulsen, veteranformand.
Begge modtager gerne genvalg.

5. Valg af div. udvalg for et år

Seniorudvalg, på valg: Henriette Hansen, Thomas Hartwich, David Holm og Simon Baadsgaard.

Ungdomsudvalg, på valg: Jytte Majcherek og Jonas Kolding.

Motionsudvalg, på valg: Christian Halkjær, Jette Skjødt og Rikke Skjødt.

Veteranudvalg, på valg: Karl-Erik Poulsen, Ane-Marie Hauerberg, Lissie Soltau, Jens Andersen og Else Ostenfeldt.

6. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år:

Revisorer, på valg: Jesper Thustrup og Mikki Mihaljevic.

Revisorsuppleant: Susan Østergaard, Hanne Mortensen.

7. Valg af 5 delegerede foruden formanden til AIFs hovedafdelings generalforsamling i maj: Bestyrelsen.

8. Eventuelt

Ad. Punkt 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til Lennart Bjerring, så de er denne i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ændringer i lovene kan kun vedtages på AIFs hovedafdelings generalforsamling i maj måned.

Klubben byder på øl/vand/kaffe samt kage.

 
 
 
Juleturnering 2019 
Albertslund Tennisklubs traditionsrige skumjuleturnering blev afholdt lørdag den 23. november med lidt mindre fremmøde end normalt.
 
Mange af juniorerne spillede holdkamp den dag, og vi måtte desværre aflyse juleturneringen for børnene.
Vi håber næste år, vi kan fortsætte med at spille om søndagen, så alle kan være med.
 
Vi havde dog en meget hyggelig dag og de voksne og nogle få juniorer kæmpede så sveden sprang.
 
De heldige og dygtige vindere ses her på billedet - TILLYKKE  
 
 
 
 
 
Finaledag 2019 
 
Den 14. september 2019 på en solskinsdag blev den traditionelle finaledag afholdt for juniorer og seniorer. Det blev en fin dag med masser af tennis og stolte klubmestre - tak til alle som deltog i spillet og hyggen. 
  
Årets fighter Emma Taagaard - Stort tillykke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stolte klubmestre - fra venstre Oliver, Sean og Isa - TILLYKKE!
 
 
Julius og Johanna - Stort tillykke!
 
 
 
 
 
Publikumhygge - vejret var heldigvis med os!
Publikumhygge - vejret var heldigvis med os!
 
 
Motionisttidende fra Christian Halkjær: 
Hermed en status på holdturneringen 2019.......LÆS MERE HER!
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktuelt 2020
 
Vigtige datoer:
 
Generalforsamling den 4. marts 2020 kl. 18.00.  
 
Baneåbning den  2. maj kl.11.00.
 
Torsdagstennis den 7. maj kl.18.00 
 
Har du glemt dit password eller andre udfordringer med din profil, tilmeldinger mv. kontakt: rikke.skjoedt@gmail.com
 
Opdateret den. 2. januar 2020/rsb
 
 

NYHEDER

VEJRUDSIGT