Retningslinjer for hold: Til- og afmelding, samt ledelse af hold i Tennis Øst holdturneringer 


1. Hvilke hold kan tilmeldes?

Hold kan tilmeldes i alle relevante holdturneringer.

2. Hvordan tilmeldes/afmeldes et hold en turnering?

Spilleudvalgsformanden m/k (Junior, Senior, Motionist, Veteran) er ansvarlig for tilmelding af hold. Såfremt det - efter tilmelding - mod forventning alligevel ikke være muligt at stille hold, skal Holdkaptajnen give besked hurtigst muligt til formanden for spilleudvalget, således at alle muligheder for at stille et alternativt hold kan afsøges. Er dette ikke muligt kan formanden for spilleudvalget afmelde holdet.

3. Betaling?

AIF Tennis betaler tilmeldingsgebyr, bolde ved hjemmekampe, samt yder tilskud til hel eller delvis dækning af forplejning ved hjemmekampe.

4. Hvilke regler er turneringen underlagt?


Deltagelse sker under iagttagelse af det pågældende forbunds regler for den pågældende turnering.

5.Hvordan ledes holdet under turnering?

For hvert hold udnævnes en Holdkaptajn. Meddelelse herom gives til formanden for det pågældende spilleudvalg. Det påhviler Holdkaptajnen at sikre, at reglerne for den pågældende turnering efterleves, herunder forberedelse og afvikling af kampe samt afrapportering af resultater, samt anden kommunikation vedrørende forhold om specifikke kampe, f.eks. flytning af kampdato, klager over uretmæssigt anvendte spillere, o.a.

Retningslinjer for hold: Til- og afmelding, samt ledelse af hold i Tennis Øst holdturneringer 


1. Hvilke hold kan tilmeldes?

Hold kan tilmeldes i alle relevante holdturneringer.

2. Hvordan tilmeldes/afmeldes et hold en turnering?

Spilleudvalgsformanden m/k (Junior, Senior, Motionist, Veteran) er ansvarlig for tilmelding af hold. Såfremt det - efter tilmelding - mod forventning alligevel ikke være muligt at stille hold, skal Holdkaptajnen give besked hurtigst muligt til formanden for spilleudvalget, således at alle muligheder for at stille et alternativt hold kan afsøges. Er dette ikke muligt kan formanden for spilleudvalget afmelde holdet.

3. Betaling?

AIF Tennis betaler tilmeldingsgebyr, bolde ved hjemmekampe, samt yder tilskud til hel eller delvis dækning af forplejning ved hjemmekampe.

4. Hvilke regler er turneringen underlagt?


Deltagelse sker under iagttagelse af det pågældende forbunds regler for den pågældende turnering.

5.Hvordan ledes holdet under turnering?

For hvert hold udnævnes en Holdkaptajn. Meddelelse herom gives til formanden for det pågældende spilleudvalg. Det påhviler Holdkaptajnen at sikre, at reglerne for den pågældende turnering efterleves, herunder forberedelse og afvikling af kampe samt afrapportering af resultater, samt anden kommunikation vedrørende forhold om specifikke kampe, f.eks. flytning af kampdato, klager over uretmæssigt anvendte spillere, o.a.

 

NYHEDER

VEJRUDSIGT