Tilmeldte
10
Navn Bemærkning
Dorte Husum
Iris Hansen
Lennart Bjerring
Ludo Husum
Mette Simonsen
Mikki Mihaljevic
Patrick D’Souza
Rikke Skjødt Bjerring
Svend Andreasen
Vagn Lund Hansen